ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
40

งบการเงินประจำปี

23-02-24

งบการเงินไตรมาส 1/2567

09-11-23

งบการเงินไตรมาส 3/2566

10-08-23

งบการเงินไตรมาส 2/2566

11-05-23

งบการเงินไตรมาส 1/2566

23-02-23

งบการเงินประจำปี 2565/2565

11-11-22

งบการเงินไตรมาส 3/2565

12-05-22

งบการเงินไตรมาส 1/2565

09-08-22

งบการเงินไตรมาส 2/2565

24-02-22

งบการเงินประจำปี 2564/2564

05-11-21

งบการเงินไตรมาส 3/2564

13-08-21

งบการเงินไตรมาส 2/2564

19-05-21

งบการเงินไตรมาส 1/2564

24-02-21

งบการเงินประจำปี 2563/2563

12-11-20

งบการเงินไตรมาส 3/2563

13-08-20

งบการเงินไตรมาส 2/2563

12-05-20

งบการเงินไตรมาส 1/2563

08-05-20

งบการเงินประจำปี/2562

08-11-19

งบการเงินไตรมาส 3/2562

13-08-19

งบการเงินไตรมาส 2/2562

10-05-19

งบการเงินไตรมาส 1/2562

26-02-19

งบการเงินประจำปี/2561

12-11-18

งบการเงินไตรมาส 3/2561

14-08-18

งบการเงินไตรมาส 2/2561

15-05-18

งบการเงินไตรมาส 1/2561

24-03-14

งบการเงินประจำปี/2557

19-03-18

งบการเงินประจำปี/2560

10-11-17

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

15-05-17

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

13-10-17

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

28-02-16

งบการเงินประจำปี/2558

28-02-17

งบการเงินประจำปี/2559

20-10-16

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

20-10-16

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

20-04-16

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

20-10-15

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

20-07-15

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

20-04-15

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

20-10-14

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

21-07-14

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

21-04-14

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557