"โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์"

SOLAR ROOFTOP

 

ผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 1 เมกะวัตต์

Solar Rooftop

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ 
ระบบ Photovoltaic PV Technology

"รายละเอียดโครงการ"

  • ที่ตั้ง : 242/1 หมู่ที่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
  • กำลังการผลิตติดตั้ง : 995 กิโลวัตต์ (kWp)
  • มูลค่าโครงการ : 77 ล้านบาท
  • วันที่เริ่ม COD :  28 มกราคม 2559
  • ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า : สัญญามีอายุ 25 ปี (เริ่ม 1 มกราคม 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2581)
  • SOLAR PANEL : SUNTECH
  • INVERTER : SCHNEIDER

ติดต่อสอบถามโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ : เลขที่  242/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

 

สำนักงานใหญ่

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 405 ถนนบอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-5237-39