"โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์"

SOLAR FARM

 

ผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์

Solar Farm

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ 
ระบบ Photovoltaic PV Technology

"รายละเอียดโครงการ"

  • ที่ตั้ง : ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
  • กำลังการผลิตติดตั้ง : 4.9942 เมกะวัตต์ (MWp)
  • มูลค่าโครงการ : 330 ล้านบาท
  • วันที่เริ่ม COD : 31 สิงหาคม 2560
  • ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า : สัญญามีอายุ 25 ปี (เริ่ม 31 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2584)
  • SOLAR PANEL : TRINA SOLAR
  • INVERTER : LEONICS

ติดต่อสอบถามโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

บริษัท เอสเค วัน พาวเวอร์ จำกัด 
ที่ตั้งโครงการ Solar Farm : ต.สระขวัญ  อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สำนักงานใหญ่

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 405 ชั้น 2 ถนนบอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-5237-39