"โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์"

SOLAR FARM

 

ผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์

Solar Farm

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน 
ระบบ Photovoltaic PV Technology

"รายละเอียดโครงการ"

  • ที่ตั้ง : 350 หมู่ 10 ถ.สายบ้านซับพลู-หนองหมาก (นม.2091) ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • กำลังการผลิตติดตั้ง : 4.9960 เมกะวัตต์ (MWp)
  • มูลค่าโครงการ : 320 ล้านบาท
  • วันที่เริ่ม COD : 28 เมษายน 2560
  • ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า : สัญญามีอายุ 25 ปี (เริ่ม 28 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน 2585)
  • SOLAR PANEL : ASTRONERGY
  • INVERTER : CHINT POWER

ติดต่อสอบถามโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด
โครงการ Solar Farm เลขที่ 350 หมู่ 10 ถ.สายบ้านซับพลู-หนองหมาก (นม.2091) ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

สำนักงานใหญ่

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 405 ชั้น 2 ถนนบอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-5237-39