ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
ทุนจดทะเบียน
818,024,729
ชำระแล้ว ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2558
818,024,729

ข่าวสารแจ้งตลาด

20-06-2567

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2567

09-05-2567

กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/ 2567

09-05-2567

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

09-05-2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

25-04-2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

23-02-2567

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567, งดจ่ายเงินปันผล

23-02-2567

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

09-11-2566

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2566 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

17-10-2566

ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณี 2567 ของบริษัทฯ

10-08-2566

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2566 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

11-05-2566

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

03-05-2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

20-04-2566

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

23-03-2566

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2566

รายงานประจำปี

2566ขนาดไฟล์ 24.56 MB 2565ขนาดไฟล์ 31.48 MB 2564ขนาดไฟล์ 17.42 MB
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566

    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1   นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล   103,150,000   12.610 
2   PHILLIP SECURITIES PTE LTD     74,032,261     9.050
3   MR.TAI CHONG YIH     72,091,264     8.813
4   นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล     70,400,000     8.606
5   นายพิชิต  วิริยะเมตตากุล     61,980,000     7.557
6   พลตำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี     29,007,900     3.546
7   นางสาววราภรณ์ สมานพันธ์ชัย     25,555,500     3.124
8   นายสุจินต์  ชูวงศ์เลิศสกุล   16,650,600     2.035
9   THE BANK OF NEW YORK
(NOMINEES) LIMITED
    15,280,400     1.868
10   นางสาวพรทิพย์  วงศ์ศรีสุชน     12,463,000     1.524
11   นายพิชิต  วิริยะเมตตากุล     12,000,000     1.467
12   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED     10,886,700     1.331

การประชุมผู้ถือหุ้น