เราสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตของการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงเกิดความสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

 

เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและความผันแปรของรายได้ เพิ่มกำไร รวมถึงเกิดความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ORIGINS Condo บางมด - พระราม 2

คอนโดมิเนียม High-Rise สูง 19 ชั้น เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท

ROCCIA Condo

คอนโดมิเนียม 4 ชั้น Size S ราคาสบายกระเป๋า

01