ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
16

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

05 05/65

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

29 03/65

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

09 05/64

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

31 03/64

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

25 03/63

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

09 05/62

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

18 03/62

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

31 10/61

VENTUS ลงนามซื้อขาย โครงการ SOLAR FARMS ปากช่อง ขนาด 5 MW

14 08/61

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

06 07/61

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

01 05/61

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ( GREEN-W4 ) ครั้งสุดท้าย

19 04/61

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561