ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
ทุนจดทะเบียน
818,024,729
ชำระแล้ว ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2558
818,024,729

ข่าวสารแจ้งตลาด

08-08-2565

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/ 2565 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

12-05-2565

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/ 2565 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

06-05-2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

25-04-2565

แจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

24-02-2565

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

24-02-2565

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565, งดจ่ายเงินปันผล

01-11-2564

ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565

10-09-2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และโทรสารของสำนักงานใหญ่

01-06-2564

แจ้งผลคำพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทของบริษัท

13-05-2564

แจ้งความคืบหน้าภายหลังสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

12-05-2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

11-05-2564

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/ 2564 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

11-05-2564

แจ้งแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย

27-04-2564

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานประจำปี

2563ขนาดไฟล์ 2.39 MB 2562ขนาดไฟล์ 4.18 MB 2561ขนาดไฟล์ 4.45 MB
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1   นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล   103,000,000   12.59 
2   Mr. Tai Chong Yih     78,329,124     9.58 
3   PHILLIP SECURITIES PTE LTD.     74,032,261     9.05
4   นายพิชิต วิริยะเมตตากุล     74,000,000     9.05
5   นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล     70,000,000     8.56
6   พลตำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี     29,765,900     3.64
7   น.ส.วราภรณ์  สมานพันธ์ชัย     25,500,000     3.12
8   THE BANK OF NEW YORK 
(NOMINEES) LIMITED
  15,280,400     1.87
9   น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน     13,163,000     1.61
10   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED      10,886,700     1.33
11   นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา     10,865,100     1.33
12   นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข     10,029,400     1.23

การประชุมผู้ถือหุ้น